Czy podanie swoich social media jest obowiązkowe podczas wypłeniania wniosku o ESTA?

ESTA

Już od jakiegoś czasu Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizę. Konieczne jest jednak wypełnienie formularza ESTA, na którego podstawie zostaniemy wpuszczeni do USA, lub nasz wniosek zostanie odrzucony. Czym jest ESTA i czy w formularzu trzeba podawać link do swoich social mediów? Podpowiadamy!

Czym jest ESTA?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) to elektroniczny system wymagający autoryzacji podróży do Stanów Zjednoczonych dla obywateli niektórych krajów, w tym Polski. Obywatele tych krajów mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych na podstawie Visa Waiver Program (VWP), programu umożliwiającego podróżowanie bez wizy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Aby skorzystać z VWP i uzyskać autoryzację podróży za pośrednictwem ESTA, należy wypełnić formularz elektroniczny na stronie internetowej ESTA i uiścić opłatę za wniosek. Obywatele krajów objętych VWP są zobowiązani do posiadania ważnego paszportu elektronicznego lub paszportu biometrycznego oraz do uzyskania autoryzacji podróży za pośrednictwem ESTA przed wjazdem do Stanów Zjednoczonych.

Co powinien zawierać wniosek o ESTA?

Formularz ESTA powinien zawierać nasze dane osobowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer paszportu, adres oraz inne dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. We wniosku powinieneś podać cel podróży, taki jak turystyka lub biznes, oraz planowaną datę przyjazdu i wyjazdu z USA. Należy również zamieścić tam informacje o swojej historii podróży, w tym o wizytach w innych krajach oraz o ewentualnych niedawnych odmowach wjazdu do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.

Potrzebne będą również informacje o niekaralności oraz o swoim stanie zdrowia, w tym o ewentualnych chorobach przewlekłych lub o ostatnich wizytach u lekarza. Będzie trzeba także odpowiedzieć na pytanie o rodzinę. Jeżeli jesteś osobą pozostającą w związku małżeńskim, konieczne będzie podanie danych współmałżonka. Zatwierdzenie wniosku nie wymaga jednak jego zgody. Odpowiedzi na powyższe pytania są obowiązkowe i będą wykorzystywane do oceny wniosku o autoryzację podróży za pośrednictwem ESTA.

Czy w formularzu ESTA muszą znaleźć się nasze social media? 

W formularzu ESTA nie ma wymogu podawania informacji o kontach na portalach społecznościowych. Jednak na stronie internetowej ESTA znajduje się pytanie o kontakty w mediach społecznościowych, które można pozostawić puste lub wypełnić dowolną informacją. Odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa i nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu autoryzacji podróży za pośrednictwem ESTA.

Po wypełnieniu formularza ESTA i uiszczeniu opłaty za wniosek, Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez system. Jeśli otrzymasz autoryzację podróży, będziesz mógł podróżować do Stanów Zjednoczonych na podstawie Visa Waiver Program. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie odrzucone, będziesz musiał ubiegać się o wizę, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://estavisa.pl/jak-wypelnic-formularz-esta-krok-po-kroku/