Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

historia małżeństwa

Każde małżeństwo ma swoją historię. Nie inaczej jest w przypadku tych związków, które małżonkowie zdecydowali się zakończyć. Tutaj jeszcze dodatkowo w grę wchodzi przebieg zdarzeń, które doprowadziły do rozpadu związku. Jednak czym innym są rozmowy na ten temat, a czymś innym przygotowanie historii małżeństwa do pozwu rozwodowego. W dokumencie tym należy zawrzeć jedynie określone informacje. Jak więc go napisać?

Trwały i zupełny rozkład pożycia

Adwokat Wrocław zajmujący się sprawami rozwodowymi doskonale wie, że sąd może orzec rozwód tylko wówczas, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Jest to termin używany przez ustawodawcę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a prawidłowe ustalenie jego znaczenia jest jedną z najważniejszych kwestii, nad którą powinni zastanowić się wszyscy planujący rozwód.

Otóż – jak wyjaśnia adwokat rozwody Wrocław – przez „trwały i zupełny” rozkład pożycia rozumie się ustanie wszelkich więzi łączących małżonków. W tym przede wszystkim uczuciowych i ekonomicznych – także w zakresie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Na dobrą sprawę trudno mieć wątpliwości, że małżonkowie, którzy nie zamieszkują ze sobą, nie dzielą się kosztami swojego utrzymania, nie darzą się pozytywnymi uczuciami – a niekiedy wręcz odczuwają wobec siebie wrogość – pozostają ze sobą w normalnym pożyciu. W takich okolicznościach jego trwały i zupełny rozkład jest wręcz ewidentny. Jednocześnie jest to podstawowy fakt, który należy udowodnić przed sądem w czasie sprawy rozwodowej.

Liczą się fakty, a nie opinie

Z tych względów każdy pozew rozwodowy powinien koncentrować się na faktach świadczących o tym, że małżeństwo się rozpadło. Nie chodzi tu więc o przedstawianie szczegółowej historii relacji małżonków, ale o najważniejsze fakty – zwłaszcza dotyczące tych wydarzeń, które zaowocowały rozpadem związku. Jednocześnie zawsze należy skupić się na faktach, pomijając emocjonalne opinie, które – z punktu widzenia sądu – niewiele wnoszą do sprawy. Jeżeli małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie, właściwie syntetyczne przedstawienie historii małżeństwa jest zupełnie wystarczające.

Natomiast wówczas, gdy małżonkowie chcą, aby sąd rozstrzygnął, który z nich ponosi winę za rozpad pożycia, historię małżeństwa w pozwie rozwodowym należy odpowiednio rozbudować. Wówczas należy skoncentrować się nie tylko na fakcie rozpadu pożycia, ale również na tych zdarzeniach, które konkretnie obciążają małżonka za doprowadzenie związku do kresu. Przeważnie jest to zdrada, jednak w grę mogą wchodzić także inne okoliczności, jak chociażby uzależnienia, celowe niepodejmowanie pracy czy zaniedbywanie obowiązków rodzinnych za cenę przyjemności. Właściwie możliwości są tu nieograniczone, a ich katalog pisze samo życie. Jedno jest jednak pewne: adwokat od rozwodu może okazać się bardzo dużym wsparciem zarówno przy pisaniu pozwu rozwodowego, jak i w czasie samego procesu.